Search

Kuidas käitub väärisveinide varaklass majanduskriisis?

Viimasel ajal on üha enam päevakorda tõusnud küsimus - kuidas kaitsta oma vara tormiliste aegade eest maailmamajanduses. Üheks selliseks võimaluseks on väärisveinid.


Kui vaadelda väärisveinide väärtuse muutust ajas, näeme, et vein on efektiivne viis oma investeerimisportfelli hajutamiseks, vähendades riski ja suurendades pikaajalist tootlust. Väärisveinil on investeerimisportfellis kaks peamist funktsiooni - pikaajalise kasvu ja vara säilitamise funktsioonid, pakkudes madalat volatiilsust ja füüsilise varaga tagatud investeeringut.


Kuidas käitub väärisveinide varaklass praegu?


Võtame vaatluse alla Liv-ex Fine Wine 50 indeksi ja võrdleme selle kõikumist FTSE 100 ja FTSE 250 indeksitega.


Liv-ex Fine Wine 50 indeks näitab 50 kõige aktiivsemalt kaubeldava väärisveini väärtuse muutust maailmaturul. Sinna alla kuuluvad viimase kümne aastakäigu veinid (välja arvatud En Primeur, praegu 2006-2015), ilma et oleks muid kriteeriume arvesse võetud.

Graafikul on näha, et alates möödunud detsembrist ei ole aktsiaturu kõikumised väärisveinide varaklassi kuigi tugevalt mõjutanud. Veini hinna kujunemises mängib peamist rolli nõudluse-pakkumise printsiip. Kui vaadelda veini hinna kõikumist viimasel kolmel kuul, on näha väikest langustrendi. Selle taga on peamiselt veinitariifid, mis on tugevasti seotud UK turu ja Brexitiga. Vähesel määral on mõjutanud ka koroonaviirus. Praeguses turuolukorras on aga tekkimas justkui "jahihooaeg", mille käigus otsivad pikaajalised veiniinvestorid parimaid diile.


Kuidas käitusid väärisveinid eelmise kriisi ajal?


Võrdleme väärisveinide väärtuse kõikumist erinevate majandusnäitajatega nagu maailma aktsiaturu indeks MSCI World, S&P 500, kuld dollarites, 1-3 aastased riigivõlakirjad ja MSCI Emerging Markets.

Graafikul on välja toodud Liv-ex TOP 1000 enim kaubeldud veini statistika perioodil 2007-2009, mida on võrreldud sama perioodi maailma aktsiaturu kõikumisega. Graafikul joonistub välja, kuidas väärisveini turg ei kaotanud võrreldes kriisieelse ajaga oma väärtust, seejuures ulatus maailma aktsiaturu volatiilsus kuni 50%-ni.


LeVinumi veinivalikus olevad klassikalised veinid on alati esimese paarisaja sees, mistõttu on ka risk väiksem ja tootlus suurem kui Liv-ex TOP 1000 olevatel veinidel.

Siin graafikul on välja toodud majanduslanguse ja -tõusu perioodide võrdlus perioodil 2007-2009. Nagu graafikul näha, kaotasid aktsiaturud oma väärtuses enim, Liv-ex TOP 1000 väärisveini väärtus langes seejuures vaid 0,6%. Kuld ja riigivõlakirjad suutsid teenida positiiset tootlust ka langusperioodil.


Kui võrrelda tõusuperioodi varaklasse, joonistub välja kuld, mille väärtus kasvas aastaga 39%. Kogu kriisiperioodi vältel kasvatas kõigist võrreldavatest varaklassidest kuld oma väärtust enim. Kullale järgnes väärisvein, mis suutis samuti kriisieelse ajaga oma väärtust kasvatada, ja seejärel riigivõlakirjad, mis jäid nõrgalt plussi. Olenemata suurest tõusust 2008-2009 perioodil, ei suutnud aktsiaturud veel oma kriisieelset taset saavutada.

Siin on graafik, mis iseloomustab väärisveini varaklassi stabiilsust. Kui võrrelda väärisveinide volaiilsust maailmaturu, arenevate turgude indeksite ja kulla hinnaga nii 3-, 5- kui 10-aastasel perioodil, siis joonistub selgelt välja, kuidas väärisveinide varaklass pakub kõige stabiilsemat investeeringuvõimalust.


Niisiis kui aktsiaturgudel valitsevad tormilised ajad, pakuvad veinid stabiilsust ja pikaajalist vara kasvatamise võimalust.


Käesolevas postituses on LeVinum tuginenud Liv-ex ja Cult Wines analüüsidele.

362 views0 comments

©2018 by LeVinum OÜ